Sanofi

Děti do 3 let

Dětem do 3 let smí být vitamin C podán jen na doporučení lékaře a v dávkách jím stanovených.